Aktivne temeAktivne teme  Prika�i spisak �lanova forumaSpisak �lanova  Pretraga forumaPretraga  Pomo�Pomo�
  RegistracijaRegistracija  PrijavaPrijava
 
Navigacija na sajtu

Statistika
Osoba na sajtu: 32
Gostiju: 32
Robota: 0
�lanova: 0
Broj �lanova: 4346
Najnoviji korisnik foruma: Stole75
Najvi�e poseta: 316
Dana: 11.03.2017
�lanova [0], Gostiju [309]

Poslednjih 10 poruka
Vidi zadnju poruku Skalari - mrest - pitanje
Autor: Vedry
Forum: Ribe - Mrest

Poslata: 24.05.2020 u: 13:10

Vidi zadnju poruku Šta još od životinja imate?
Autor: Milos87popovic
Forum: Ostale životinje

Poslata: 14.10.2019 u: 12:01

Vidi zadnju poruku zamena vode
Autor: Luna5
Forum: Voda

Poslata: 21.02.2019 u: 16:25

Vidi zadnju poruku Preporuka biljaka za novi akvarijum
Autor: Dario
Forum: Biljke

Poslata: 05.08.2018 u: 10:22

Vidi zadnju poruku test
Autor: Srle
Forum: Ostalo

Poslata: 19.11.2017 u: 10:47

Vidi zadnju poruku Poklanjam 2 akvarijuma
Autor: dr Bouz
Forum: Ostalo

Poslata: 09.09.2017 u: 12:17

Vidi zadnju poruku Projekat prvog ciklidnog akvarijuma
Autor: Nikouro
Forum: Ribe - Ciklidi

Poslata: 23.04.2017 u: 22:26

Vidi zadnju poruku Bela tetra napada crny
Autor: Dario
Forum: Ribe

Poslata: 18.08.2016 u: 19:17

Vidi zadnju poruku problem spoljasnji filter
Autor: Dario
Forum: Ostalo

Poslata: 18.08.2016 u: 19:01

Vidi zadnju poruku Gupike i borac....
Autor: Blacky
Forum: Ribe

Poslata: 23.06.2016 u: 20:58


Tra�i
 
Web www.akvaristika.org

AdSense

   

Pravilnik o opasnim materijama u vodama

Pravilnik je objavljen u "Slubenom glasniku SRS", br. 31/82. Vidi: cl. 136. tac. 5) Zakona - 46/91-1827.

Clan 1.

Ovim pravilnikom propisuju se opasne materije koje se ne smeju direktno ili indirektno unositi u vode.

Clan 2.

Opasne materije su materije predvidene u clanu 3. ovog pravilnika koje zbog svog sastava, kolicine, stepena radioaktivnosti ili drugih osobina mogu dovesti u opasnost ivot i zdravlje ljudi, riba i ivotinja.

Clan 3.

Maksimalne kolicine opasnih materija u vodama, izraene u miligramima u litru vode (mg/litar) po klasama odredenim propisima o klasifikaciji voda, su:

RBR

Opasna materija

Kolicine (mg/litar)

Klase

I i II

III i IV

1.

1,2,4-Trihlorbenzol

0,03

0,1

2.

1,2-Dintro-4-Hlorbenzol

0,5

1,0

3.

1,3-Dihlorbuten-2

0,05

2,0

4.

2,2-Difenilolpropan

0,01

-

5.

2,4,6-Trihlorfenol

0,0004

1,0

6.

2,4,6-Trinitrotoluol

0,2

0,4

7.

2,4-Dihlorfenol

0,002

1,0

8.

2,4-Dinitrofenol

0,03

0,03

9.

2,5-Lutidin

0,05

0,05

10.

Acelon (po BPK)

0,5

2,0

11.

Acetofos

0,03

-

12.

Acetoncijanhidrin

0,001

0,001

13.

Akrilonitril

2,0

2,0

14.

Akrolein

0,01

0,01

15.

Aldrin

0,017

0,02

16.

Alkil benzol sulfonat

0,4

1,0

17.

Amin (C17 - C20)

0,03

0,05

18.

Amini (C10 - C16)

0,04

0,5

19.

Amini (C7 - C9)

0,1

0,1

20.

Aminofenol (m-)

0,05

0,1

21.

Aminofenol (o-)

0,01

-

22.

Aminofenol (r-)

0,05

-

23.

Amonijak

0,1

0,5

24.

Amonijum jon

1,0

10,0

25.

Anizol

0,02

0,05

26.

Antimon

0,05

0,05

27.

Arsen

0,05

0,05

28.

Avadeks

0,03

1,0

29.

Bakar

0,1(0,01)*

0,1

30.

Barijum

1,0

4,0

* za salmonide

31.

Benzatron

0,05

0,05

32.

Benzin

0,1

0,1

33.

Benzoeva kiselina (po BPK)

5,0

10,0

34.

Benzol

0,5

0,5

35.

Berilijum

0,0002

0,001

36.

Bor

0,3

1,0

37.

Buten-1

0,2

10,0

38.

Buterna kiselina (po BPK)

5,0

10,0

39.

Butil akrilat

0,015

1,0

40.

Butil alkohol

1,0

10,0

41.

Butil ksantogenat

0,001

-

42.

Cijanidi

0,1

0,1

43.

Cijanurna kiselina

6,0

10,0

44.

Cikloheksan

0,1

0,1

45.

Cikloheksanol

0,5

0,5

46.

Cikloheksanon

0,02

0,02

47.

Cikloheksanonoksim

1,0

1,0

48.

Cikloheksen

0,02

0,02

49.

Cink

0,2

1,0

50.

DDT

0,04

0,1

51.

Dicikloheksilaminonitrit

0,001

-

52.

Dieldrin

0,017

0,02

53.

Dietildikaprilat kalaja

0,01

0,01

54.

Dietilditiofosforna kiselina

0,1

1,0

55.

Dietilestar maleinske kiseline

1,0

1,0

56.

Dietilhlortiofosfat

0,02

-

57.

Dietil ive

0,0001

0,0001

58.

Difenilpropan

0,01

0,5

59.

Dihlorapilin (3,4 i 2,5)

0,05

4,0

60.

Dihlorbenzol

0,002

0,02

61.

Dihlorcikloheksan

0,02

0,25

62.

Dihlordibutilkalaj

0,002

0,002

63.

Dihloretan

2,0

10,0

64.

Diizapropilbenzol (m-ip-)

0,05

0,05

65.

Diizopropilamin

0,5

0,5

66.

Dimetildioksan

0,005

0,005

67.

Dimetilfenilkarbinol

0,005

0,005

68.

Dimetilformanid

10,0

10,0

69.

Dimetilsulfid

0,03

0,3

70.

Dinitrobenzol

0,5

1,0

71.

Dinitronaftalin

0,5

1,0

72.

Dodecilbenzosulfonat

0,05

5,0

73.

Endrin

0,001

0,01

74.

Epihlorhidrin

0,01

0,01

75.

Etilakrilat

0,005

-

76.

Etilamin

0,5

-

77.

Etilbenzol

0,01

2,0

78.

Etilen

0,5

1,5

79.

Etilenglikol

1,0

1,0

80.

Etilmerkurihlorid

0,0001

0,0001

81.

Fenilhidrazin

0,01

0,01

82.

Fenol

0,001

0,3

83.

Fluor

1,0

1,5

84.

Formaldehid

0,5

0,5

85.

Fosbutil

0,03

-

86.

Fosfamid

0,03

1,0

87.

Fozalon

0,0005

-

88.

Furan

0,2

0,2

89.

Gvode

0,3

1,0

90.

Heksahlorcikloheksan

0,02

1,0

91.

Heksahlorciklopentadijen

0,001

0,6

92.

Heksahloretan

0,01

1,0

93.

Heksametilendiamin

0,01

0,01

94.

Heksanhlorbenzol

0,05

0,05

95.

Heksanhlorbutadijen

0,01

0,08

96.

Heptahlor

0,018

0,05

97.

Heptil alkohol

0,005

0,005

98.

Herbicidi: 2,4 D+2,4,5-T+2,4,5-TP

0,100

-

99.

Hidrohinon

0,2

0,5

100.

Hiksahlorbutan

0,01

0,3

101.

Hiptahlorepoksid

0,018

-

102.

Hlor aktivni

0,005

0,01

103.

Hloranil

0,01

-

104.

Hlorbenzol

0,02

0,02

105.

Hlordan

0,003

-

106.

Hlorenantna kiselina (omega-)

0,05

0,5

107.

Hlornitrozocikloheksan

0,005

1,25

108.

Hlorocikloheksan

0,05

0,1

109.

Hlorofos

0,05

10,0

110.

Hloropelargonska kiselina

0,3

-

111.

Hloropren

0,1

10,0

112.

Hloroundekanska kiselina (omega-)

0,1

0,5

113

Hrom estovalentni

0,1

0,1

114.

Hrom trovalentni

0,1

0,5

115.

Izobutil alkohol

1,0

-

116.

Izobutilen

0,5

10,0

117.

Izopren

0,005

-

118.

Kadmijum

0,005

0,01

119.

Kalijumdietilditiofosfat

0,2

2,0

120.

Kalijumdiizopropilditiofosfat

0,02

1,0

121.

Kaprolaktam

1,0

1,0

122.

Karbin

0,03

-

123.

Karbofos

0,05

1,0

124.

Kerosin

0,1

-

125.

Kobalt

0,2

2,0

126.

Krezilditiofosfat

0,001

0,05

127.

Krezol (m-)

0,002

0,1

128.

Krezol (o-)

0,05

0,1

129.

Ksilol

0,05

0,1

130.

Lindan

0,056

-

131.

Maleinski anhidrid

1,0

1,0

132.

Merkaptoetildietilamin (beta-)

0,1

10

133.

Merkaptofos (smesa tiol I i tiol II , 70:30)

0,01

1,0

134.

Metafos

0,02

0,5

135.

Metanol (po BPK)

0,5

2,0

136.

Metilacetofos

0,03

-

137.

Metilakrilat

0,02

-

138.

Metilbenzoat

0,001

0,1

139.

Metilditiokarbamat (Na-so)

0,02

0,5

140.

Metiletilketon

1,0

10,0

141.

Metilsistoks

0,03

-

142.

Metoksihlor

0,035

-

143.

Mezidin

0,01

0,01

144.

Mezitilen

0,02

-

145.

Mlecna kiselina (po BPK)

1,0

5,0

146.

Molibden

0,5

0,5

147.

Monoetildihlortiofosfat

0,02

0,02

148.

Mravlja kiselina (prema BPK)

1,0

5,0

149.

Naftalin

0,05

-

150.

Nafta ostala

0,05

0,3

151.

Nafta sumporovita

0,05

0,3

152.

Naftine kiseline

0,3

-

153.

Natrijumadipat

1,0

1,0

154.

Natrijumtelurat

0,01

0,01

155.

n-Butilmerkaptan

0,006

-

156.

Nikl

0,05

0,1

157.

Nitrati (kao N)

10,0

15,0

158.

Nitriti (kao N)

0,05

0,5

159.

Nitrocikloheksan

0,1

0,1

160.

Nitrofenol (m-)

0,06

0,06

161.

Nitrofenol (o-)

0,06

0,06

162.

Nitrofenol (p-)

0,025

0,025

163.

Nitroform

0,01

0,1

164.

Nitrohlorbenzol

0,05

0,05

165.

Nitrometan

0,005

1,0

166.

Nitropropan

0,005

1,0

167.

Nitrotoluol (m-)

0,01

-

168.

Nitrotoluol (o-)

0,05

-

169.

Nonil alkohol

0,01

0,01

170.

o.o-Dimetil-s-etil-merkaptoetilditiofosfat

0,001

1,0

171.

Oktil alkohol (primarni i sekundarni)

0,05

-

172.

Olovo

0,05

0,1

173.

Pentahlorbutan

0,02

0,3

174.

Pentahlorfenol

0,3

0,05

175.

Pikolin (alfa-)

0,05

0,05

176.

Pikrinska kiselina

0,5

0,5

177.

Piridin

0,2

0,2

178.

Poliakrilamid

2,0

-

179.

Polihlorovani bifenili

-

-

180.

Polihlor pinen

0,2

0,2

181.

Polinuklearni aromatski ugljenovodonici (kancerogeni): fluoranten+3,4-benzfluoranten+11,12-enzfluoranten+3,4-benzpiren+1,12 benzperilen+indeno (1,2,3- Cd) piren

0,0002

-

182.

p'p'-Dihlordifenildihloretan

0,003

0,1

183.

p'p'-Dimetoksidifeniltrihloretan

0,005

0,1

184.

Propilen

0,5

1,5

185.

Propilenglikol (po BPK)

2,0

10,0

186.

Saponini

0,2

2,0

187.

Selen

0,01

0,01

188.

Simazin (2-oksiderivat)

-

-

189.

Simazin (nerastvoreni)

-

3,5

190.

Sinteticke masne kiseline C5 - C20 (po BPK)

1,0

5,0

191.

Srebro

0,01

0,02

192.

Stirol

0,1

10,0

193.

Sulfidi

-

0,05

194.

Sulfiti

0,05

0,1

195.

Tanini

0,5

10,0

196.

Telur

0,01

0,01

197.

Terpentin

0,2

5,0

198.

Terpineol (alfa-)

0,05

-

199.

Tetraetilkalaj

0,0002

0,0002

200.

Tetraetilolovo

-

0,0001

201.

Tetrahidrohinon

0,05

-

202.

Tetrahlorbenzol

0,01

0,02

203.

Tetrahloretan

0,2

5,0

204.

Tetrahlorheptan

0,0025

1,0

205.

Tetrahlornonan

0,003

1,0

206.

Tetrahlorpentan

0,005

2,0

207.

Tetrahlorpropan

0,01

3,0

208.

Tetrahlorundekan

0,007

3,0

209.

Tetranitrometan

0,5

2,0

210.

Tiofen

2,0

20,0

211.

Tiofos

0,003

1,0

212.

Titan

0,10

0,10

213.

Toksafen

0,005

-

214.

Toluol

0,5

25,0

215.

Tributilfosfat

0,01

5,0

216.

Trietilenglikol (po BPK)

2,0

10,0

217.

Trihloretilen

0,5

10,0

218.

Ugljendisulfid

1,0

5,0

219.

Ugljentetrahlorid

0,3

0,3

220.

Vanadium

0,1

0,5

221.

Vodonik sulfid

-

0,1

222.

Volfram

0,10

0,10

223.

iva

0,001

0,001


Clan 4.

Pri izracunavanju kolicine veceg broja opasnih materija, dozvoljene kolicine u smei moraju zadovoljavati sledeci odnos:

Ca/La + Cb/Lb + ... + Cn/Ln J 1.

Pod Ca, Cb ... Cn podrazumevaju se izmerene kolicine opasnih materija u vodi, a pod La, Lb... Ln podrazumevaju se kolicine materije iz stava 1. ovog clana.

Clan 5.

Kolicine opasnih materija utvrduju se:

1. pri koricenju voda za pice, rekreaciju, zalivanje povrca, pojenje stoke i slicno - na mestu zahvata vode, odnosno na granici prve zone sanitarne zatite;

2. pri ostalom koricenju vode - u zoni posle 95%-nog meanja.

Clan 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Socijalisticke Republike Srbije".


IZMENE

Clan 136. tac. 5) Zakona o vodama

Zakon je objavljen u "Slubenom glasniku RS", br. 46/91.

Clan 136.

Do donoenja propisa na osnovu ovlacenja iz ovog zakona, ostaju na snazi:

...

5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Slubeni glasnik SRS", broj 31/82);Verzija za �tampu Verzija za �tampuOva strana je generisana za 0.1406 sekundi. Powered by SOOP Portal version Raven RC2